brandsikkerhed i institutioner

Kampagne om brandsikkerhed i vuggestuer og børnehaver

Bolig- og Planstyrelsen har igangsat en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på vigtigheden af brandsikkerhed i landets vuggestuer og børnehaver. Derfor har styrelsen valgt at udarbejde nedenstående film og plakat, der er målrettet lederne og personalet af institutionerne.

Film om brandsikkerhed (3:20 min.)

Ved du, hvad du kan gøre i hverdagen for at forebygge en brand i din daginstitution? Og ved du, hvad du skal gøre, hvis branden alligevel opstår? Denne film giver dig konkrete instrukser til, hvad du som personale kan gøre i hverdagen for at bidrage til, at din daginstitution er brandsikker.

Plakat

Plakaten er en kort og overskuelig opsummering af filmen og indeholder seks gode råd til at forebygge brand i din daginstitution:

  1. Find ud af, hvor der er placeret brandslukningsmateriel, og lær at bruge det.
  2. Lær din brand- og evakueringsinstruks.

  3. Bliv i køkkenet, når du laver mad på komfuret.

  4. Vær forsigtig med brug af åben ild og levende lys.

  5. Hold altid døre, trapper og flugtveje frie, så man nemt kan komme ud.

  6. Afbryd altid elektriske apparater ved stikkontakten efter brug.

Styrelsen har trykt en plakat til hver vuggestue og børnehave i Danmark. De er sendt til dagtilbudschefen i hver kommune, som har ansvar for at videreformidle dem til institutionerne.

Download plakaten med seks gode råd til at forebygge brand i A0 format (PDF)

Information om brand, ansvar og krav

De seneste år har der været mellem ca. 20 og 35 brande om året i de danske vuggestuer og børnehaver. Ofte opstår branden pga. svigt af institutionens udstyr (især ved brug af elkomfur, elektriske brugsgenstande eller ukrudtsbrændere), eller ved at en eller flere personer ved et uheld har påsat branden, f.eks. ved at gå fra levende lys.

Det er sjældent, at brandene udvikler sig meget alvorligt, og der er heldigvis ikke registreret nogen dødsfald. Mange af brandene er allerede slukket, eller også er de begrænsede til røgudvikling uden synlige flammer, når redningsberedskabet kommer frem til daginstitutionen.

Ved fortsat at have fokus på at forebygge brand kan antallet af brande minimeres endnu mere, og samtidig kan konsekvenserne af de brande, der alligevel finder sted, reduceres.

Det er ejeren af en daginstitution, der har ansvar for, at brandsikkerheden er i orden, og at bygningen lever op til brandkravene. Langt de fleste vuggestuer og børnehaver er ejet af kommunerne, mens ca. 25 % er selvejende eller private.

Det er normalt, at ejeren af institutionen har udpeget en driftsansvarlig, som skal sørge for at vedligeholde brandsikkerheden i det daglige og på den måde forebygge, at der opstår en brand.

Da personalet har sin daglige gang i vuggestuen og børnehaven, har de rig mulighed for at hjælpe til med at forebygge brand, og hvis ulykken alligevel skulle ske, har de stor indflydelse på, hvordan branden håndteres.

Det er vigtigt, at en vuggestue og børnehave har en tilfredsstillende sikkerhed for børn og personale, hvis der opstår en brand. Derfor findes der krav til institutionens brandsikkerhed.

Størstedelen af dem, der opholder sig i en vuggestue eller en børnehave, er børn under 6 år. Børnene kender højst sandsynligt ikke flugtvejene, og man kan ikke forvente, at de selv kan gå i sikkerhed, hvis der opstår en brand. Derfor er der i bygningsreglementet flere krav til daginstitutioners brandsikringstiltag end til mange andre bygninger som f.eks. kontorer og hoteller.

Brandsikringen af en bygning består af en række aktive og passive brandsikringstiltag, der bestemmes ud fra, hvordan bygningen anvendes i det daglige. Aktive brandsikringstiltag, som f.eks. brandtekniske installationer, bidrager bl.a. til, at brugerne af bygningen varsles, hvis der opstår en brand, så en evakuering af bygningen hurtigt kan gå i gang. Det er også de aktive brandsikringstiltag, der sikrer, at redningsberedskaberne får besked om, at der er opstået en brand. De passive brandsikringstiltag, som f.eks. en branddør, medvirker til at begrænse, at en brand spreder sig, både inde i bygningen og til nabobygningen.

For daginstitutioner er det især vigtigt, at varslingen sker tidligt i brandforløbet, da det tager tid for personalet at evakuere børnene. Derfor er der i bygningsreglementet f.eks. krav om, at der i daginstitutioner er et automatisk varslingsanlæg. For større daginstitutioner (2000 m2 i én etage og 600 m2 i fleretagers bygninger) er der derudover krav om automatisk sprinkleranlæg.

Der er desuden en række krav til, hvordan driften af en daginstitution skal varetages, så sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes. Det indebærer f.eks., at flugtveje skal holdes frie, at der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, og at personalet kender til brand- og evakueringsinstruksen, der fortæller, hvad der skal ske, hvis der opstår en brand.

Filmen om brandsikkerhed giver en god introduktion til forebyggelse af brand. Se filmen ovenfor på denne side.

Plakaten er en kort og overskuelig opsummering af filmen og indeholder seks gode råd til at forebygge brand i din vuggestue eller børnehave.